Θέμα 3 Οι  επιρροές και οι στάσεις των γονέων απέναντι στο αυξημένο βάρος του παιδιού

  • Γνώση και συμμετοχή των γονέων στην επιλογή των τροφίμων,
  • Έλεγχος του φαγητού και των μοτίβων διατροφής στο σπίτι (π.χ. παροχή υγιεινής τροφής, επιμονή στο πρωινό και τα πρότυπα γευμάτων της οικογένειας),
  • Οι γονείς λειτουργούν ως πρότυπα.
  • Ικανοποίηση με το σώμα και πειράγματα για το βάρος μέλους οικογένειας στο σπίτι.

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-ND

Μερικοί τύποι γονικής ανατροφής είναι πιο διαδεδομένοι από άλλους σε οικογένειες με παχύσαρκα παιδιά, σε σύγκριση με οικογένειες με παιδιά κανονικού βάρους.

  • Ως τύπος γονικής ανατροφής ορίζεται ο συνδυασμός των γονικών στάσεων και αντιλήψεων, καθώς και του συναισθηματικού κλίματος που δημιουργούν οι γονείς, μέσα στο οποίο εκφράζονται οι γονεϊκές συμπεριφορές και πρακτικές.

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-NC

  • Ο τύπος γονικής ανατροφής που ορίζεται ως αυταρχικός φαίνεται να είναι ιδιαίτερα διαδεδομένος σε οικογένειες παχύσαρκων παιδιών. Αυτός ο τύπος έχει υψηλές απαιτήσεις και έλεγχο από τους γονείς και χαμηλή ανταπόκριση, δηλαδή χαμηλή ενθάρρυνση της ατομικότητας και της αυτοεπιβεβαίωσης. Ως εκ τούτου, μπορεί να εμποδίσει την διαδικασία εκμάθησης των υγιηνών επιλογών και να ρυθμίσει τις επιλογές του.
  • Οι τύποι γονικής ανατροφής που χαρακτηρίζονται από χαμηλές απαιτήσεις και υψηλή ανταπόκριση (επιτρεπτικός τύπος) και από χαμηλές απαιτήσεις και χαμηλή ανταπόκριση (αδιάφορος τύπος) αυξάνουν τις πιθανότητες ένα παιδί να έχει αυξημένο σωματικό βάρος.

Η σύνδεση με τις πρακτικές σίτισης

Η στάση των γονέων για το βάρος του παιδιού τους

Οι στάσεις των γονέων

Σχόλια και ευρήματα έρευνας

Άγνοια

Η άγνοια για την κατάσταση βάρους του παιδιού είναι συχνότερη σε γονείς υπέρβαρων παιδιών (πάνω από 80%), αλλά λιγότερο συχνή σε γονείς παχύσαρκων παιδιών (λιγότερο από 20%).

Λανθασμένη αντίληψη, απουσία σύνδεσης με το παιδί, υποτίμηση

Επτά στις δέκα μητέρες υπέρβαρων παιδιών ισχυρίστηκαν ότι το παιδί τους είχε παρόμοιο βάρος με τους συνομηλίκους τους, ότι ήταν εξίσου ή πιο δραστήριο από άλλα παιδιά και ότι οι διατροφικές συνήθειες ήταν εξίσου υγιεής με τους συνομηλίκους τους.

Χαμηλό μορφωτικό επίπεδο

Οι γονείς με χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο έχει αποδειχθεί ότι συσχετίζουν  την υπερβαρότητα του παιδιού τους με χαμηλότερο κίνδυνο σχετιζόμενο με την υγεία, σε σχέση με γονείς υψηλότερου μορφωτικού επιπέδου.

Αγόρια έναντι Κορίτσια

Έχει αποδειχθεί ότι οι γονείς αγοριών συσχετίζουν την υπερβατότητα του γιού τους με χαμηλότερο κίνδυνο σχετιζόμενο με την υγεία.

Υπερβολική ανησυχία των γονέων

Ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζει τη στάση των γονιών απέναντι στο υπερβάλλον σωματικό βάρος του παιδιού τους είναι ο τρόπος με τον οποίο οι γονείς αντιλαμβάνονται και ασχολούνται με το δικό τους βάρος. Οι γονείς είναι πιο πιθανό να ανησυχούν για το ενδεχόμενο το παιδί τους να είναι υπέρβαρο στο μέλλον, εάν αυτοί ή ο άλλος γονέας είναι ή ήταν υπέρβαροι. Επιπλέον, οι γονείς μπορεί να ανησυχούν υπερβολικά για το υπερβάλλον βάρος του παιδιού τους ως αποτέλεσμα των ανησυχητικών συζητήσεων που είχαν με επαγγελματίες υγείας.

Στερεότυπα γονέων

Οι αντιλήψεις των παιδιών για το σωματικό βάρος τους έχει βρεθεί ότι επηρεάζεται σε μεγαλύτερο βαθμό από τον τρόπο με τον οποίο οι γονείς τους αντιδρούν στο υπερβάλλον βάρος τους παρά από τον πραγματικό ΔΜΣ τους. Για παράδειγμα, για τα υπέρβαρα κορίτσια, η υπερβολική αντίδραση των μητέρων τους που σχετίζεται με το υπερβάλον βάρος, που πιθανόν οδηγεί σε περιορισμό του φαγητού, και η σκληρή κριτική των πατέρων τους για το βάρος τους, είναι μεταξύ των παραγόντων που έχουν την πιο επιζήμια επίδραση στην αντίληψη του εαυτού τους και στην ευζωία.

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC-ND