Θέμα 3 Η σημασία της μοντελοποίησης ρόλων στην αύξηση της σωματικής δραστηριότητας στα παιδιά

Οι γονείς διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του τρόπου ζωής και των συμπεριφορών υγείας των παιδιών τους. Μελέτες δείχνουν ότι τα παιδιά των σωματικά ενεργών γονέων τρώνε πιο υγιεινά και κάνουν πιο τακτική σωματική δραστηριότητα. Η γονική συμπεριφορά είναι ένας από τους ισχυρότερους καθοριστικούς παράγοντες της σωματικής δραστηριότητας των παιδιών. Σε αυτό το πλαίσιο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όχι μόνο οι γονείς αλλά και οι εκπαιδευτικοί αποτελούν σημαντικά πρότυπα για τα παιδιά.

Από αυτή την άποψη, είναι πολύ σημαντικό για τους γονείς και τους μεγαλύτερους γύρω τους να αποτελούν πρότυπα για το παιδί. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν αρκεί να είμαστε απλώς πρότυπο. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να δημιουργηθεί μια υποστηρικτική και ενθαρρυντική σχέση μεταξύ γονέων και παιδιών όσον αφορά τη σωματική δραστηριότητα.

Τι πιστεύετε ότι είναι η σωματική δραστηριότητα;

Μπορεί να είναι η απάντηση ……

    • Σπορ???
    • Διασκέδαση???
    • Καρδιακή άσκηση ???
    • Απλή μετακίνηση ???