Θέμα 2 Ψυχολογικά χαρακτηριστικά παιδιών/εφήβων με αυξημένο σωματικό βάρος

Η παιδική παχυσαρκία είναι ένα ανησυχητικό πρόβλημα που μπορεί να οδηγήσει όχι μόνο σε σωματικά προβλήματα που σχετίζονται με την υγεία των παιδιών, αλλά επίσης να προκαλέσει προβλήματα σχετιζόμενα με την ψυχική υγεία.

Ήξερες ότι . . .

American Psychological Association. (2019). Identifying signs of stress in your children and teens. https://www.apa.org/topics/stress/children

Χρήσιμα εργαλεία διαλογής

Sagar et al. Indian J Pediatr. 2018 Jul;85(7):554-559