Θέμα 2 Προσεγγίσεις λεκτικής επικοινωνίας

 • Η λεκτική επικοινωνία βασίζεται στην ικανότητα των παροχών υγειονομικής περίθαλψης να δίνουν σαφές ιστορικό, να κάνουν/απαντούν ερωτήσεις και πώς οι ασθενείς κατανοούν οδηγίες και κατανοούν τους όρους της θεραπείας.
 • Ένα περιβάλλον χωρίς ντροπή συμβάλλει στη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ του ασθενούς και του επαγγελματία υγείας.
 • Συνιστάται για τους επαγγελματίες υγείας να μην έχουν περισσότερες από 2-3 έννοιες προς συζήτηση.
 • Οι έννοιες που μπορούν να συζητηθούν θα μπορούσαν να είναι τα μέρη αγοράς τροφίμων, η μείωση της πρόσληψης ζάχαρης, ένας πιο δραστήριος τρόπος ζωής, ο περιορισμός του καθιστικού χρόνου, η αύξηση της κατανάλωσης λαχανικών, οι αναλογίες τροφίμων σε ένα υγιεινό γεύμα-πιάτο, η γενική ευεξία και το κοινωνικό περιβάλλον (σπίτι/νηπιαγωγείο/σχολείο).

Προτάσεις για επικοινωνία:

 • Ακούστε προσεκτικά (άκου περισσότερο-μίλα λιγότερο).
 • Διατηρήστε οπτική επαφή.
 • Χρησιμοποιήστε απλή, «μη ιατρική» γλώσσα.
 • Χρησιμοποίησε τις λέξεις του ασθενούς.
 • Μιλήστε πιο αργά.
 • Περιορίστε και επαναλάβετε το περιεχόμενο.
 • Ενθαρρύνετε ερωτήσεις.
 • Να είστε συγκεκριμένοι.
 • Αντιμετωπίστε τις ανησυχίες του ασθενούς.
 • Μιλήστε με εικόνες, δείξτε γραφίματα.
 • Δείξτε πώς γίνεται.