Θέμα 2 Οι Αρχές, οι Διαδικασίες και το νόημα της Συνέντευξης Κινητοποίησης

Η αξία της Συνέντευξης Κινητοποίησης

Στο πλαίσιο της Συνέντευξης Κινητοποίησης, ο επαγγελματίας υγείας θεωρείται ως ένας βοηθός και όχι ως ειδικός, ο οποίος υιοθετεί μια μη συγκρουσιακή προσέγγιση για να καθοδηγήσει το παιδί ή τους γονείς του προς την αλλαγή. Το συνολικό πνεύμα της Συνέντευξης Κινητοποίησης  μπορεί να περιγραφεί ως εξής:

  • Συνεργασία
  • Ανάκληση (μνήμης)
  • Υποστήριξη της παιδικής αυτονομίας
  • Στρογηκότητα
  • Απουσία κριτικής
  • Παιδο-κεντρική
  • Ενεργητική ακρόαση
  • Απαιτείται μια συνειδητή πράξη θέλησης από τους περισσότερους

Το Πνεύμα της Συνέντευξης Κινητοποίησης

Συνεργασία: δημιουργείται μια συνεργασία μεταξύ του παιδιού και του επαγγελματια υγεία. Γίνεται κοινή λήψη αποφάσεων. Ο επαγγελματίας αναγνωρίζει την εμπειρία του παιδιού για τον εαυτό του

Ανάκληση: ο επαγγελματίας υγείας ενεργοποιεί το ίδιο το κίνητρο του παιδιού για αλλαγή, αξιοποιόντας τους δικούς του λόγους για αλλαγή. Ο επαγγελματίας συνδέει την αλλαγή συμπεριφοράς στην υγεία με ότι ενδιαφέρει πραγματικά το παιδί

Υποστήριξη της αυτονομίας ενός παιδιού: αν και ο επαγγελματίας ενημερώνει και συμβουλεύει το παιδί του, αναγνωρίζει το δικαίωμα και την ελευθερία του παιδιού να μην αλλάζει. ‘Από σένα εξαρτάται

Επιτακτικό και πατερνίστικο θεραπευτικό στυλ

Αντιπαράθεση: ο επαγγελματίας υγείας υποθέτει ότι το παιδί έχει μειωμένη προοπτική και κατά συνέπεια επιβάλλει την ανάγκη για «ενόραση». Ο επαγγελματίας υγείας προσπαθεί να πείσει και να εξαναγκάσει ένα παιδί να αλλάξει

Επιτακτικές  ιδέες: το παιδί θεωρείται ότι δεν έχει τη διορατικότητα, τις γνώσεις ή τις δεξιότητες που απαιτούνται για να αλλάξει. Ο επαγγελματίας υγείας λέει στο παιδί τι να κάνει

Εξουσία: ο επαγγελματίας υγείας επιβάλει στο παιδί τις αλλαγές

These Photos in the background of the table by Unknown Authors have been licensed under CC BY and CC BY-NC-ND

Οι Αρχές της Συνέντευξης Κινητοποίησης

Οι 4 διαδικασίες στην Συνέντευξη Κινητοποίησης : the RULE

Ο Miller και ο Rollnick προσπάθησαν να απλοποιήσουν την πρακτική της Συνέντευξης Κινητοποίησης για περιβάλλον όπως της  υγειονομικής περίθαλψης αναπτύσσοντας τέσσερις κατευθυντήριες αρχές, που αντιπροσωπεύονται από το ακρωνύμιο RULE:

Το αντανακλαστικό διόρθωσης περιγράφει την τάση των επαγγελματιών υγείας να συμβουλεύουν τα παιδιά για το σωστό δρόμο για καλή υγεία. Αυτό μπορεί συχνά να έχει ένα παράδοξο αποτέλεσμα στην πράξη, ενισχύοντας ακούσια το επιχείρημα για τη διατήρηση του status quo. Ουσιαστικά, οι περισσότεροι άνθρωποι αντιστέκονται στην πειθώ όταν αμφιταλαντεύονται σχετικά με την αλλαγή και θα απαντήσουν ανακαλώντας τους λόγους για τους οποίους διατήρησαν τη συμπεριφορά τους. Η Συνέντευξη Κινητοποίησης στην πράξη απαιτεί από τους κλινικούς γιατρούς να καταστείλουν το αρχικό αντανακλαστικό διόρθωσης, ώστε να μπορέσουν να εξερευνήσουν τα κίνητρα του παιδιού για αλλαγή.

Είναι οι λόγοι αλλαγής του ίδιου του παιδιού, και όχι του συμβούλου, που θα οδηγήσουν τελικά σε αλλαγή συμπεριφοράς. Προσεγγίζοντας τα ενδιαφέροντα, τις ανησυχίες και τις αξίες του παιδιού με περιέργεια και διερευνώντας ανοιχτά τα κίνητρα του παιδιού για αλλαγή, ο επαγγελματίας θα αρχίσει να κατανοεί καλύτερα τα κίνητρα του παιδιού και τα πιθανά εμπόδια για αλλαγή.

Οι αποτελεσματικές δεξιότητες ακρόασης είναι απαραίτητες για να κατανοήσουμε τι θα παρακινήσει το παιδί, καθώς και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κατάστασής του. Ένας γενικός εμπειρικός κανόνας στη Συνέντευξη Κινητοποίησης  είναι ότι ίσος χρόνος σε μια διαβούλευση πρέπει να αφιερώνεται στην ακρόαση και την ομιλία.

Τα αποτελέσματα των παιδιών βελτιώνονται όταν είναι ενεργοί συνεργάτες στη θεραπεία τους. Η ενδυνάμωση των παιδιών περιλαμβάνει τη διερεύνηση των δικών τους ιδεών σχετικά με το πώς μπορούν να κάνουν αλλαγές για να βελτιώσουν την υγεία τους και την αξιοποίηση της προσωπικής γνώσης του παιδιού για το τι έχει πετύχει στο παρελθόν. Μια πραγματικά συνεργατική θεραπευτική σχέση είναι ένα ισχυρό κίνητρο. Τα παιδιά επωφελούνται περισσότερο από αυτή τη σχέση όταν ο σύμβουλος  ενσαρκώνει επίσης την ελπίδα ότι η αλλαγή είναι δυνατή.

Οι Φάσεις της Συνέντευξης Κινητοποίησης στην πράξη