Θέμα 2 Η σημασία της σωματικής δραστηριότητας στην παιδική ηλικία

Η σωματική αδράνεια εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των παιδιών και των εφήβων. Η σωματική δραστηριότητα είναι απαραίτητη για όλες τις ομάδες στην προαγωγή της υγείας, πρόληψης και θεραπείας -ιδίως- των μη μεταδοτικών ασθενειών. Σύμφωνα με τις εκθέσεις του ΠΟΥ, η σωματική αδράνεια είναι ο τέταρτος πιο κοινός παράγοντας κινδύνου για θάνατο παγκοσμίως. Επιπλέον, η σωματική δραστηριότητα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην πρόληψη του υπερβολικού βάρους και της παχυσαρκίας στην παιδική και εφηβική ηλικία και στη μείωση του κινδύνου παχυσαρκίας στην ενήλικη ζωή. Η σωματική δραστηριότητα, η οποία έχει γίνει συνήθεια στην παιδική ηλικία, μπορεί να κάνει σημαντικές διαφορές στη διασφάλιση ότι τα παιδιά θα έχουν ενεργό γήρας και στην αύξηση της ποιότητας ζωής τους καθ ‘όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Οι ευεργετικές επιδράσεις της σωματικής δραστηριότητας στην παιδική ηλικία για την ανάπτυξη του μυοσκελετικού συστήματος, του καρδιαγγειακού συστήματος, του νευρομυϊκού συστήματος, της ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης και των κινητικών δεξιοτήτων έχουν αποδειχθεί από πολλές μελέτες.

Η τακτική σωματική δραστηριότητα συμβάλλει επίσης στη γνωστική ανάπτυξη των παιδιών. Αυξάνει το ρυθμό κοινωνικής συνοχής και αποδοχής στο κοινωνικό περιβάλλον. Επιτρέπει επίσης στα παιδιά να γνωρίζουν τη δική τους αξία, να αυξάνουν την αυτοεκτίμησή τους και να διαμορφώνουν μια πιο σίγουρη, ανεξάρτητη και αυτοελεγχόμενη προσωπικότητα. Η ανάπτυξη της έννοιας της σωματικής δραστηριότητας και των δεξιοτήτων στην παιδική ηλικία αυξάνει τη δυνατότητα διατήρησης ενός μη καθιστικού τρόπου ζωής στην ενηλικίωση.