Θέμα 2 Εφαρμογή της Προαγωγής Υγείας στις συνεδρίες

Η προαγωγή της υγείας μπορεί να οριστεί ως:

Η προαγωγή της υγείας είναι η διαδικασία που επιτρέπει στους ανθρώπους να αυξήσουν τον έλεγχο και να βελτιώσουν την υγεία τους. Είναι μια θετική έννοια που δίνει έμφαση στους προσωπικούς, κοινωνικούς, πολιτικούς και θεσμικούς πόρους, καθώς και στις φυσικές ικανότητες.

Ενώ η προσέγγιση «γιατρειάς» και θεραπείας στην υγειονομική περίθαλψη εστιάζεται στην παθογένεση, η προαγωγή της υγείας επικεντρώνεται στην υγειογένεια ή με άλλα λόγια: «Τι κάνει τους ανθρώπους υγιείς;»

Για τους επαγγελματίες υγείας, η προαγωγή της υγείας στην επικοινωνία υγείας με άτομα σημαίνει:

  • να ενδυναμώσει το άτομο και τις ομάδες εργασίας
  • να εμπλέξει κάθε άτομο που συμμετέχει στην οργάνωση των υπηρεσιών
  • να υπάρχει μια ολιστική προσέγγιση

Η Salutogenic (Υγειογένεια) προσέγγιση είναι ένας τρόπος σχέσης που διακατέχεται από κατανόηση/ συμμερισμός και ένας τρόπος εργασίας με τρόπο που προάγει την υγεία. Είναι μια προσέγγιση προσανατολισμένη στους πόρους που εστιάζει στην υγεία και στις ικανότητες και δυνατότητες των ανθρώπων. Η Salutogenic προσέγγιση προάγει την ανάπτυξη και την προσαρμογή στην παιδική ηλικία και περιλαμβάνει ολόκληρο το περιβάλλον του παιδιού: οικογένεια, σχολείο, συνομήλικους και κοινότητα. Είναι απαραίτητο να συμπεριληφθούν οι γονείς σε παρεμβάσεις που σχετίζονται με τη διατροφή, επειδή τα παιδιά έχουν περιορισμένο έλεγχο στις δικές τους διατροφικές επιλογές, ειδικά σε μικρές ηλικίες.

Αυτό το βίντεο «Let’s learn Public Health» είναι μια εισαγωγή στην Προαγωγή της Υγείας και στον χάρτη της Οτάβα. Αυτό το βίντεο δημιουργήθηκε Ranil Appuhamy. Voiceover – James Clark.

Περιγραφή του βίντεο: Σε αυτό το βίντεο ρίχνουμε μια σύντομη ματιά στην Προαγωγή της Υγείας, τη διαδικασία που δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να αυξήσουν τον έλεγχο και να βελτιώσουν την υγεία τους. Η προαγωγή της υγείας είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος της δημόσιας υγείας και βασικό συστατικό σε κάθε πρόγραμμα δημόσιας υγείας. Θα ρίξουμε επίσης μια ματιά σε ορισμένες βασικές έννοιες και στη Ottawa Charter – ένα έγγραφο ορόσημο που άσκησε επιρροή στην παροχή καθοδήγησης για τους στόχους και τις έννοιες της προαγωγής της υγείας.

Παιχνίδια γνώσεων