Θέμα 2 Επισκόπηση της βασικής θεωρίας CBT

  • Τα συναισθήματα είναι δύσκολο να αλλάξουν άμεσα, επομένως η CBT στοχεύει στα συναισθήματα αλλάζοντας τις σκέψεις και συμπεριφορές που συμβάλλουν στα δυσάρεστα συναισθήματα.
  • Η CBT χρησιμοποιεί την ακριβή κατανόηση των σκέψεων για να αλλάξει σκόπιμα τις αντιδράσεις και τις συμπεριφορές. Οι εσωτερικές σκέψεις θεωρούνται μηχανισμοί αλλαγής.
  • Με μια βαθύτερη κατανόηση της προσωπικής γνώσης και της σχέσης της με τη συμπεριφορά, οι άνθρωποι μπορούν να αλλάξουν τη ζωή τους αλλάζοντας τον τρόπο που σκέφτονται.

Το πώς αισθάνεται κάποιος για μια συγκεκριμένη κατάσταση μπορεί να προκαλέσει σωματικές αποκρίσεις και συναισθήματα, με αποτέλεσμα διαφορετικές συμπεριφορές ως απόκριση.

  • H θεωρία CBT αναλύει τα προβλήματα σε μικρότερα μέρη για να δώσει λεπτομερή προσοχή σε κάθε μέρος. Οι τεχνικές βοηθούν τα παιδιά να αλλάξουν τις αρνητικές, αυτόματες σκέψεις και να τις αντικαταστήσουν με πιο χρήσιμες.
  • Ο γενικός στόχος είναι να διδάξουμε την ικανότητα να αναλύουμε τα αρνητικά μοτίβα σκέψης και να τα αντικαταστήσουμε με  μια πιο χρήσιμη προσέγγιση για την διαχείριση της καθημερινής ζωής.

Γενικά, η θεωρία CBT περιλαμβάνει:

  • εντοπισμός συγκεκριμένων προβλημάτων ή ζητημάτων στην καθημερινή ζωή του παιδιού
  • αναγνώριση μη παραγωγικών μοτίβων σκέψης και πώς μπορούν να επηρεάσουν τη ζωή του παιδιού
  • εντοπισμό της αρνητικής σκέψης και την αναδιαμόρφωση της με τρόπο που αλλάζει το πώς αισθάνεται το παιδί
  • εκμάθηση νέων συμπεριφορών και εφαρμογή τους στην πράξη.

Η θεωρία CBT στην διαιτολογική πρακτική

  • Η θεωρία CBT βασίζεται στην αρχή ότι η συμπεριφορά μαθαίνεται (και δεν κληρονομείται) και, επομένως, καθώς μαθαίνει κανείς μια προβληματική συμπεριφορά, μπορεί επίσης να μάθει τι είναι επιθυμητό. Η συμπεριφορά μαθαίνεται με τρεις βασικούς τρόπους.

1. Θεωρία της κλασική εξαρτημένης μάθησης

Το ερέθισμα και η συμπεριφορά συνδυάζονται μετά από επανειλημμένη έκθεση. Ένα σύνηθες παράδειγμα είναι η συνήθεια να τρώτε ποπ κορν στον κινηματογράφο, κάτι που συμβαίνει ανεξάρτητα από το αν πεινάτε ή όχι.

2. Η θεωρία ενίσχυσης-Θεωρητική λειτουργική ρύθμιση

Για να αποκτήθεί μια νέα συμπεριφορά μέσω της εκμάθησης, θα πρέπει να ακολουθήσει ένα ενισχυτικό γεγονός (ενίσχυση – επιβράβευση). Για παράδειγμα, μερικοί άνθρωποι μαθαίνουν ότι το φαγητό μπορεί να «απαλύνει» τα δυσάρεστα συναισθήματα, κάνοντάς τους να νιώθουν καλύτερα όταν τρώνε, γεγονός που αυξάνει τις πιθανότητές τους να φάνε όποτε τα πράγματα πάνε στραβά.

3. Θεωρία Κοινωνικής Μάθησης

Η συμπεριφορά μαθαίνεται μέσω της παρατήρησης και της μίμησης προτύπων. Ονομάζεται επίσης κοινωνική μάθηση.

This Photo in the background by Unknown Author is licensed under CC BY-SA