Θέμα 2 Επιδημιολογία της παιδικής παχυσαρκίας

  • Επιπολασμός υπέρβαρου: 29% στα αγόρια και 27% στα κορίτσια ηλικίας 7–9 χρόνων.
  • Επιπολασμός της παχυσαρκίας: 13% στα αγόρια και 9% στα κορίτσια
  • Ο υψηλότερος επιπολασμός υπέρβαρου και για τα δύο φύλα (μεταξύ 38% και 43%) στις μεσογειακές χώρες (Κύπρος, Ισπανία, Ελλάδα και Ιταλία)
  • Οι χώρες της Κεντρικής Ασίας (Τατζικιστάν, Κιργιστάν και Τουρκμενιστάν) είχαν τον χαμηλότερο επιπολασμό (μεταξύ 5% και 11%).
  • Διαφορές φύλου παρατηρήθηκαν σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, με το υπέρβαρο ή την παχυσαρκία να επικρατεί περισσότερο στα αγόρια παρά στα κορίτσια στις περισσότερες χώρες.
  • Επιπλέον, υπήρχε μια τάση για αύξηση του επιπολασμού του υπέρβαρου και της παχυσαρκίας ανά ηλικία τόσο στα αγόρια όσο και στα κορίτσια.
  • Μια πτωτική τάση στο υπέρβαρο και στην παχυσαρκία παρατηρήθηκε σε πέντε από τις 13 χώρες. Η μείωση του επιπολασμού του υπέρβαρου στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Πορτογαλία, την Ισπανία –όλες τις χώρες με τα υψηλότερα στοιχεία αναφοράς– και τη Σλοβενία κυμάνθηκε από 4 έως 12 ποσοστιαίες μονάδες για τα αγόρια και από 3 έως 7 ποσοστιαίες μονάδες για τα κορίτσια.