Θέμα 2 Γονίδια και παχυσαρκία

Τα γονίδια επηρεάζουν κάθε πτυχή της ανθρώπινης φυσιολογίας, ανάπτυξης και προσαρμογής. Η παχυσαρκία δεν αποτελεί εξαίρεση.

  • Αρκετοί γενετικοί παράγοντες ευθύνονται για πολύ σπάνιες, μονογονιδιακές μορφές παχυσαρκίας
  • Η «κοινή» παχυσαρκία επηρεάζεται από δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες, γονίδια

Ωστόσο, οι γενετικοί παράγοντες που έχουν εντοπιστεί μέχρι στιγμής συμβάλλουν ελάχιστα στον κίνδυνο παχυσαρκίας: πολλοί άνθρωποι που φέρουν αυτά τα λεγόμενα «γονίδια παχυσαρκίας» δεν γίνονται υπέρβαροι και ο υγιεινός τρόπος ζωής μπορεί να εξουδετερώσει αυτές τις γενετικές επιπτώσεις.

ΤΑ ΓΟΝΙΔΙΑ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΕΠΡΟΜΕΝΟ ΜΑΣ

Η διατροφή παίζει επίσης ρόλο στη διάρκεια και την ποιότητα ζωής.

  • Το γονίδιο age-1 είναι το πρώτο γονίδιο γήρανσης που ταυτοποιήθηκε
  • Το Sirt είναι το πρώτο γονίδιο μακροζωίας
  • Περίπου είκοσι γεροντογόνα και γονίδια μακροζωίας έχουν ταυτοποιηθεί σε διαφορετικά είδη
  • Η υπόθεση είναι ότι στους ανθρώπους υπάρχουν περίπου εκατό
  • Αυτά τα τμήματα του DNA έχουν όλα την ίδια λειτουργία: ελέγχουν τον ενεργειακό μεταβολισμό

  • Η διατροφή έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνης για την κατάσταση της υγείας: τα γονίδια επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο το σώμα μας αφομοιώνει τα θρεπτικά συστατικά ενώ ορισμένες ουσίες επηρεάζουν την έκφραση των γονιδίων μας.

Η επιγενετική είναι ένας ταχέως εξελισσόμενος τομέας έρευνας και ήδη γίνονται τα πρώτα βήματα για τον εντοπισμό πιθανών βιοδεικτών για την παχυσαρκία που θα μπορούσαν να ανιχνευθούν κατά τη γέννηση.

Υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία ότι ένα δυσμενές προγεννητικό και πρώιμο μεταγεννητικό περιβάλλον μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο παχυσαρκίας στη μετέπειτα ζωή. Οι παρεμβάσεις δίαιτας και απώλειας βάρους σε παχύσαρκες μητέρες μπορεί να οδηγήσουν σε μειωμένο κίνδυνο παχυσαρκίας στους απογόνους, πιθανώς μέσω αλλαγών στη σηματοδότηση της ινσουλίνης, στην αποθήκευση λίπους, στη δαπάνη ενέργειας ή στις οδούς ελέγχου της όρεξης.

Αυτά τα ευρήματα μπορεί να βοηθήσουν στην πρόβλεψη του κινδύνου παχυσαρκίας ενός ατόμου σε νεαρή ηλικία, προτού αναπτυχθεί ο φαινότυπος, και ανοίγουν δυνατότητες για την εισαγωγή στοχευμένων στρατηγικών για την πρόληψη της πάθησης.

Είναι επίσης πλέον σαφές ότι πολλά επιγενετικά σημάδια είναι τροποποιήσιμα, όχι μόνο με την αλλαγή της έκθεσης στη μήτρα, αλλά και από τις αλλαγές στον τρόπο ζωής στην ενήλικη ζωή, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει η δυνατότητα να εισαχθούν παρεμβάσεις στη μεταγεννητική ζωή για την τροποποίηση ή τη διάσωση δυσμενών επιγονιδιωματικά προφίλ.