Θέμα 1 Ορισμός της παχυσαρκίας

 • Υπέρβαρος είναι το βάρος για το ύψος μεγαλύτερο 2 τυπικές αποκλίσεις πάνω από τα πρότυπα ανάπτυξης παιδιών της διαμέσου που αναφέρει ο ΠΟΥ
 • Η παχυσαρκία είναι η αναλογία βάρους ύψους μεγαλύτερη από 3 τυπικές αποκλίσεις πάνω από τη διάμεση τιμή των προτύπων ανάπτυξης παιδιών που αναφέρει ο ΠΟΥ
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight
 • Το υπερβολικό βάρος είναι ο ΔΜΣ για την ηλικία μεγαλύτερος από 1 τυπική απόκλιση πάνω από τη διάμεση τιμή αναφοράς ανάπτυξης του ΠΟΥ
 • Η παχυσαρκία είναι ο ΔΜΣ για την ηλικία μεγαλύτερος από 2 τυπικές αποκλίσεις πάνω από τη διάμεση τιμή αναφοράς ανάπτυξης του ΠΟΥ.
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight
 • Τα ποσοστά υπερβολικού βάρους και παχυσαρκίας συνεχίζουν να αυξάνονται σε ενήλικες και παιδιά.
 • Από το 1975 έως το 2016, η επικράτηση των υπέρβαρων ή παχύσαρκων παιδιών και εφήβων ηλικίας 5-19 ετών έχει τετραπλασιαστεί από 4% σε 18% παγκοσμίως.
 • Η παχυσαρκία είναι η μία πλευρά του διπλού φορτίου του υποσιτισμού και σήμερα περισσότεροι άνθρωποι είναι παχύσαρκοι παρά λιποβαρείς σε κάθε περιοχή εκτός από την υποσαχάρια Αφρική και την Ασία.
 • Κάποτε το υπερβολικό βάρος και η παχυσαρκία θεωρούνταν πρόβλημα μόνο στις χώρες υψηλού εισοδήματος, αλλά τώρα αυξάνονται δραματικά στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές.
 • Η συντριπτική πλειονότητα των υπέρβαρων ή παχύσαρκων παιδιών ζει σε αναπτυσσόμενες χώρες, όπου ο ρυθμός αύξησης ήταν πάνω από 30% υψηλότερος από αυτόν των ανεπτυγμένων χωρών.

Πολλαπλοί παράγοντες έχουν οδηγήσει σε ανθυγιεινές διατροφικές συνήθειες και την επακόλουθη αύξηση της παιδικής παχυσαρκίας:

 • Αυξημένη κατανάλωση επεξεργασμένων τροφίμων, υψηλή περιεκτικότητα σε τρανς λιπαρά, αλάτι και ζάχαρη
 • Ταχεία αστικοποίηση
 • Μετακίνηση χωρίς περπάτημα στο σχολείο και σε άλλα μέρη
 • Περισσότερος χρόνο μπροστά από την τηλεόραση και τους υπολογιστές