Θέμα 1 Εισαγωγή

Έχει αποδειχθεί ότι ο τρόπος ζωής και οι στάσεις στο οικογενειακό πλαίσιο είναι παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη της παιδικής παχυσαρκίας. Οι οικογένειες διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας και στην προώθηση της υγιεινής διατροφής σε διάφορα στάδια της ανάπτυξης των παιδιών τους. Οι υγιεινές διατροφικές συνήθειες νωρίς στη ζωή προβλέπουν υγιεινές διατροφικές συνήθειες αργότερα στη ζωή. Η διατροφική μας συμπεριφορά διαμορφώνεται στο σπίτι, ενώ το σχολικό περιβάλλον είναι εξίσου σημαντικό για τους εφήβους.

Οι γονείς μπορούν να μάθουν πώς να δημιουργούν ένα υγιεινό περιβάλλον διατροφής στο σπίτι. Παίζοντας διασκεδαστικά παιχνίδια και κάνοντας πρακτικές δραστηριότητες μαζί, οι γονείς μπορούν να διδάξουν στα παιδιά τους τη διατροφή, τις ομάδες τροφίμων και την προετοιμασία φαγητού. Αυτός είναι ένας διασκεδαστικός και δημιουργικός τρόπος με τον οποίο οι γονείς, με λίγη υπομονή και καθοδήγηση, μπορούν να υποστηρίξουν τα παιδιά τους να εκτιμήσουν την υγιεινή διατροφή. 

Σε αυτή την Ενότητα προτείνονται κάποιες δραστηριότητες και παιχνίδια, τα οποία μπορούν να συστηθούν στους γονείς να κάνουν με τα παιδιά τους για να προωθήσουν έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Source: Unknown author licenced CC BY-SA