Θέμα 1 Εισαγωγή

  • Η παχυσαρκία και το υπερβολικό βάρος είναι σημαντικοί παράγοντες κινδύνου για μη μεταδοτικές ασθένειες (NCDs).
  • Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Παρακολούθηση της Παιδικής Παχυσαρκίας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (COSI) στοχεύει στη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη διατροφική κατάσταση σε εθνικά αντιπροσωπευτικά δείγματα παιδιών δημοτικού σχολείου που ζουν στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.
  • Δεκατρία κράτη μέλη (Βέλγιο, Βουλγαρία, Κύπρος, Τσεχία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Νορβηγία, Πορτογαλία, Σλοβενία και Σουηδία) συμμετείχαν στο πρώτο κύμα COSI το 2007–2008. Άλλες τέσσερις χώρες εντάχθηκαν στον δεύτερο γύρο του COSI το 2009–2010. Άλλες πέντε χώρες συμμετείχαν στον τρίτο γύρο του COSI που πραγματοποιήθηκε σε 19 χώρες κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2012-2013.