Θέμα 1 Εισαγωγή

  • Ένα καινοτόμο κεφάλαιο εξελίσσεται γρήγορα γύρω από τη δυνατότητα αξιοποίησης της επιγενετικής, μικροβιακής χλωρίδας και ορμονών για την πρόληψη και τη θεραπεία της παχυσαρκίας και των μεταβολικών διαταραχών.
  • Δεν υπάρχουν αποδεκτές κατευθυντήριες γραμμές καθώς η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, αλλά η ανάγκη για μια εξατομικευμένη και καινοτόμο προσέγγιση των ασθενών γίνεται όλο και πιο ουσιαστική.