Θέμα 1 Εισαγωγή

  • Είναι γνωστό ότι η διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο όχι μόνο στην πρόληψη και θεραπεία της παχυσαρκίας, αλλά και στη διάρκεια και την ποιότητα ζωής.
  • Έχουν εντοπιστεί διατροφικά πρότυπα που σχετίζονται με καλύτερες παραμέτρους υγείας.