Θέμα 1 Εισαγωγή

Η Συνέντευξη Κινητοποίησης είναι ένα συνεργατικό, προσανατολισμένο στο στόχο είδος επικοινωνίας με ιδιαίτερη έμφαση στην αλλαγή. Έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει τα προσωπικά κίνητρα και τη δέσμευση σε έναν συγκεκριμένο στόχο, διεγείροντας και διερευνώντας τους λόγους και τα κίνητρα του ατόμου για αλλαγή μέσα σε μια ατμόσφαιρα φιλική που διακατέχεται από την ενσυναίσθηση.

Εστιάζοντας στη διαχείριση των παιδιών και των οικογενειών τους σχετικά με «παχυσαρκογόνες» συμπεριφορές, ακόμη και αν υπάρχει πρόθεση αλλαγής των καθημερινών συνηθειών του τρόπου ζωής προς μια θετική κατεύθυνση, αυτό δεν μεταφράζεται πάντα σε βιώσιμες αλλαγές ή τουλάχιστον σε αλλαγές μεγάλης διάρκειας.

Αλλαγές συμπεριφοράς και ενέργειες όπως «ακολουθώντας μια υγιεινή διατροφή», «αύξηση της σωματικής δραστηριότητας» ή «τακτική αυτοπαρακολούθηση» μπορεί να φαίνονται αρκετά απλές για συμμόρφωση. Ωστόσο, οι επαγγελματίες υγείας που εργάζονται με τέτοιες οικογένειες μπορεί συχνά να βρουν τον εαυτό τους να σκέφτεται «αν το ήθελαν…», «να ασκηθούν περισσότερο», «σταμάτα να ανησυχείς» ή απλώς «μόνο ΑΚΟΥΣΕ».

Αυτό που πρέπει να καταλάβει ο επαγγελματίας υγείας είναι ότι υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ αυτού που οι άνθρωποι «γνωρίζουν» και αυτού που «πράττουν στην πραγματικότητα». Η διαδικασία που διατηρεί το χάσμα μεταξύ γνώσης και συμπεριφοράς είναι η αμφιθυμία. Τα άτομα πρέπει να αντιμετωπίσουν αντικρουόμενα κίνητρα και πιέσεις. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η αλλαγή φαίνεται πολύ μεγάλη, οι ανταμοιβές πολύ μακριά, το προσωπικό ή οικονομικό κόστος πολύ υψηλό ή ίσως ποτέ δεν ήταν ιδέα τους να αλλάξουν εξαρχής.

Τι είναι η Συνέντευξη Κινητοποίησης;

  • Αλλαγές συμπεριφοράς και ενέργειες όπως «ακολουθώντας μια υγιεινή διατροφή», «αύξηση της σωματικής δραστηριότητας» ή «τακτική αυτοπαρακολούθηση» μπορεί να φαίνονται αρκετά απλές για συμμόρφωση.

Συνέντευξη Κινητοποίησης είναι:

  • μια προσέγγιση με επίκεντρο τον άνθρωπο, σχεδιασμένη να διερευνά την αμφιθυμία και να ενεργοποιεί τα κίνητρα για αλλαγή.
  • Ένα βασικό στοιχείο της συνέντευξης κινητοποίησης είναι να αναγνωρίσουμε ότι τα άτομα έχουν κάθε δικαίωμα να μην κάνουν καμία αλλαγή.
  • Καλεί τους ανθρώπους να εξετάσουν τη δική τους κατάσταση και να βρουν τις δικές τους λύσεις σε καταστάσεις που προσδιορίζουν ως προβληματικές και τους εμποδίζει να αλλάξουν.

Ένας επαγγελματίας υγείας που μιλάει με ένα παιδί ή με τον γονέα του πρέπει να ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙ την πραγματική του άποψη για την προβληματική κατάσταση, ώστε να τους κάνει να κατανοήσουν την κατάσταση και να θέσουν συγκεκριμένους στόχους.

Η πυραμίδα της Συνέντευξης Κινητοποίησης