Θέμα 1 Εισαγωγή

Οι δυσκολίες που σχετίζονται με το φαγητό και το βάρος χαρακτηρίζονται από καθημερινά δυσπροσαρμοστικά διατροφικά πρότυπα, που περιλαμβάνουν διαστρεβλωμένες γνωσίες και προβληματικούς κύκλους συμπεριφοράς.

Η CBT δίνει έμφαση στη διαδικασία αλλαγής συνηθειών και στάσεων που διατηρούν τις ψυχολογικές διαταραχές.

Αναδιαρθρώνοντας τα ανθυγιεινά πρότυπα, τα παιδιά και οι έφηβοι βρίσκονται πλέον σε πιο ευνοϊκή θέση για να ζουν πιο υγιής ζωές.