Θέμα 1 Εισαγωγή

Η μελέτη σχετικά με τους παράγοντες κινδύνου της παχυσαρκίας στην  παιδική ηλικία έχει επικεντρωθεί στο ενεργειακό ισοζύγιο, τις διατροφικές συμπεριφορές, τη σωματική δραστηριότητα, τον καθιστικό τρόπο ζωής καθώς και την έκθεση σε «παχυσαρκογόνο» περιβάλλον (π.χ., διαθεσιμότητα φαγητού, οικογενειακοί κανόνες γύρω από τον υγιεινό τρόπο ζωής).

Για την αποτελεσματική πρόληψη ή διαχείριση των παιδιών με αυξημένο βάρος ή με αυξημένο κίνδυνο παχυσαρκίας και των οικογενειών τους, υπάρχουν πολλές ψυχοκοινωνικές προκλήσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψην.

Εννοιολογικό μοντέλο σχετικά με τις ψυχοκοινωνικές προκλήσεις των παιδιά που προβλέπουν την ανάπτυξη παχυσαρκίας στην ενηλίκη ζωή και την νοσογόνο παχυσαρκία