Θέμα 1 Εισαγωγή

Για να αλλάξετε και να βελτιώσετε τη δική σας πρακτική σε μια κατεύθυνση που προάγει περισσότερο την υγεία, είναι απαραίτητο να αναλογιστείτε συστηματικά πώς εσείς και οι συνάδελφοί σας στην ομάδα σας επικοινωνείτε με τα παιδιά, τους νέους και τις οικογένειες. Η εκπαίδευση δεξιοτήτων στην επικοινωνία είναι ένας τρόπος για την επίτευξη επιτυχημένης συμβουλευτικής με επίκεντρο τον ασθενή. Ο επαγγελματίας που εφαρμόζει την κριτική σκέψη, είναι αυτός που αντιλαμβάνεται την ανάγκη να βελτιώνει συνεχώς τις δεξιότητες επικοινωνίας, προκειμένου να βελτιώσει τελικά τα αποτελέσματα για τον ασθενή, και να το κάνει με ομαδική συνεργασία για να μάθει περισσότερα. 

Σε αυτή την ενότητα θα σας παρέχονται γνώσεις και δραστηριότητες μάθησης που μπορούν να βελτιώσουν τη δική σας κλινική πρακτική.