Θέμα 1 Εισαγωγή

  • Ο υγιεινός τρόπος ζωής, όπως εφαρμόζεται σήμερα, ταυτίζεται με την προσωπική ευθύνη ειδικά όταν δεν ανταποκρίνεται στα πρότυπα της κοινωνίας για άσκηση και διατροφή. Ωστόσο, όταν επικοινωνείτε με άτομα που χρειάζονται συμβουλές σχετικά με τον υγιεινό τρόπο ζωής, είναι σημαντικό να λαμβάνετε υπόψη τη ζωή, τις σχέσεις και τις προηγούμενες εμπειρίες τους, όχι μόνο να αξιολογείτε πόσο συχνά ασκούνται και πόσες θερμίδες καταναλώνουν. Αν και το περιβάλλον (γονείς, σχολείο, συνομήλικοι) επηρεάζει την παχυσαρκία, μια έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (2016) τονίζει ότι οι επαγγελματίες της παιδιατρικής φροντίδας είναι εξίσου σημαντικοί επόπτες. Αυτοί οι επαγγελματίες χρειάζονται εργαλεία για να κάνουν αποτελεσματική επικοινωνία για την υγεία.
  • Αυτή η ενότητα θα επικεντρωθεί σε διαφορετικές προσεγγίσεις επικοινωνίας και εργαλεία που μπορούν να εφαρμοστούν από τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης σε αποτελεσματικές διαβουλεύσεις με γονείς και παιδιά.

unsplash.com

  • Διαφορετικές προσεγγίσεις επικοινωνίας χρησιμοποιούνται, βασιζόμενες στην κατανόηση των θεωρίων και των μοντέλων που παρουσιάζονται στην Ενότητα 1. Οι προσεγγίσεις αυτές βασίζονται στο γεγονός ότι η ικανότητα ενός ατόμου να ερμηνεύει την πληροφορία που του μεταδίδεται είναι διαφορετική.

“Εάν το ιατρικό επάγγελμα επιθυμεί να διατηρήσει ή ίσως να ανακτήσει την εμπιστοσύνη και τον σεβασμό από το κοινό, πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ασθενών με μια ανανεωμένη δέσμευση για αριστεία στις επικοινωνιακές δεξιότητες των ιατρών. Είναι καιρός να αναλάβουμε αυτή τη δέσμευση.” Levingson and Pizzo