Θέμα 1 Εισαγωγή

Σήμερα, οι πολιτικές στρατηγικές βασίζονται στο ότι η κοινωνία και τα ίδια τα άτομα πρέπει να υιοθετούν και να τηρούν τις συστάσεις ενός υγιεινού τρόπου ζωής. Προκειμένου να καταπολεμηθεί η αύξηση του σωματικού βάρους στον πληθυσμό, οι παρεμβάσεις θα πρέπει να στοχεύουν σε κοινωνικές δομές, σε ένα πλαίσιο που τους προσεγγίζουν όλους, ανεξαρτήτως κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης, κατά προτίμηση όσο το δυνατόν πιο νωρίς στη ζωή. Καμία μοναδική προσέγγιση δεν μπορεί να κάνει τους επαγγελματίες της δημόσιας υγείας να πείσουν τους ανθρώπους να λάβουν μέτρα που μπορούν να τους κρατήσουν υγιείς. Ωστόσο, τα προγράμματα Δημόσιας Υγείας που αφορούν την πρόληψη ασθενειών και την Προαγωγή της Υγείας βρίσκουν την Επικοινωνία Υγείας κρίσιμη, καθώς μπορεί να βελτιώσει την υγεία των ατόμων, στις κοινότητες και, τελικά, σε ολόκληρη την κοινωνία. Τα τελευταία 25 χρόνια, η Επικοινωνία Υγείας έχει επίσης εξελιχθεί σε ένα ζωντανό, παραγωγικό και ποικίλο πεδίο έρευνας. Η Επικοινωνία Υγείας έχει κεντρικό ρόλο στις υπηρεσίες υγείας, καθώς και στις παρεμβάσεις Προαγωγής Υγείας και Δημόσιας Υγείας. Αυτή η ενότητα θα καλύψει το μέρος της Δημόσιας Υγείας και της Προαγωγής Υγείας και θα παρουσιάσει τις πιο σχετικές θεωρίες, μοντέλα και στρατηγικές για την Επικοινωνία Υγείας.

Πηγή: Unsplash

Πηγή: Unsplash