Θέμα 1 Εισαγωγή

Αυτό το θέμα θα επικεντρωθεί στο πώς να καθορίσετε τις βάσεις όταν σχεδιάζετε την ενσωμάτωση των τεχνικών της μαγειρικής ιατρικής και να παρέχει έναν οδηγό μάθησης για επαγγελματίες υγείας για να βοηθήσει τις οικογένειες να αλλάξουν τις συνήθειές τους. Το θέμα θα παρέχει βασικές γνώσεις, αρχές και χρήσιμο υλικό για τους επαγγελματίες υγείας που μπορούν να ενσωματώσουν χρήσιμα υλικά μαγειρικής ιατρικής κατά τη διάρκεια της συμβουλευτικής τους.