Κεφάλαιο 5 Υλικό όπως παιχνίδια για παιδιά, εφήβους και την οικογένειά τους

Μαθησιακοί Στόχοι

Με την ολοκλήρωση της Ενότητας 5 συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

  • Προτείνουν παιχνίδια που σχετίζονται με τη διατροφή που μπορούν να παίξουν τα παιδιά στο σπίτι με την οικογένεια
  • Προτείνουν συστηνόμενες δραστηριότητες για τα παιδιά και την οικογένεια για την προώθηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής
  • Προωθήσουν την υγιεινή διατροφή σε συνεργασία με τα σχολεία
  • Ενδυνάμωση των γονέων ώστε να συνεργάζονται με σχολεία και νηπιαγωγεία σχετικά με την υγιεινή διατροφή