Κεφάλαιο 5 Διεπιστημονική Προσέγγιση: Ο ρόλος της οικογένειας, του σχολείου και των μέσων μαζικής ενημέρωσης

Μαθησιακοί Στόχοι

 

Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι σε θέση:

  • Να κατανοήσουν την επίδραση της οικογένειας, του σχολείου και των μέσων ενημέρωσης στην ανάπτυξη και επιβίωση του υπέρβαρου και της παχυσαρκίας
  • Να προσδιορίσουν τους παράγοντες στους οποίους πρέπει να παρέμβετε για την πρόληψη του υπερβολικού βάρους και της παχυσαρκίας
  • Να προσδιορίσουν την ουσιαστικότητα μιας διεπιστημονικής προσέγγισης για την πρόληψη και τη θεραπεία του υπερβολικού βάρους και της παχυσαρκίας στην παιδική ηλικία