Κεφάλαιο 4 Παχυσαρκία στην παιδική και εφηβική ηλικία

Μαθησιακοί Στόχοι

 

Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι σε θέση:

  • Να περιγράψουν την επιδημιολογία της παχυσαρκίας στην παιδική ηλικία
  • Να προσδιορίσουν τους παράγοντες κινδύνου και τους διευκολυντές της παχυσαρκίας
  • Να απεικονίσουν τις επιπτώσεις της παχυσαρκίας στην υγεία