Κεφάλαιο 4 Παιδική Σωματική Δραστηριότητα 

Μαθησιακοί Στόχοι

Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι σε θέση να:

  • Κατανόηση της σημασίας της σωματικής δραστηριότητας παράλληλα με τη διατροφή
  • Κατανοήστε τη σημασία της σωματικής δραστηριότητας
  • Κατανοήσουν τη σημασία του να αποτελούν πρότυπο για τα παιδιά όσον αφορά τη σωματική δραστηριότητα