Κεφάλαιο 3 Χρήση της Επικοινωνίας Υγείας για την προώθηση της υγιεινής διατροφής

Μαθησιακοί στόχοι

Με την ολοκλήρωση της Ενότητας 3 οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι σε θέση να:

  • Κατανοήσουν πώς να προωθήσουν υγιεινές διατροφικές συνήθειες σε οικογένειες με παιδιά και εφήβους
  • Χρησιμοποιήσουν τις θεωρητικές γνώσεις για την προαγωγή της υγείας στην επικοινωνία υγείας για οικογένειες
  • Εφαρμόσουν εξατομικευμένες πληροφορίες υγείας
  • Αναλογιστούν πώς να επικοινωνούν στην κλινική τους πρακτική με τους ασθενείς
  • Εφαρμόσουν την κριτική σκέψη στη δική τους πρακτική