Κεφάλαιο 3 Τελευταία Στοιχεία στον Τομέα της Διατροφής

Μαθησιακοί Στόχοι

 

Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι σε θέση:

  • Να συζητήσει τον ρόλο της γενετικής
  • Να περιγράψει την αλληλεπίδραση μεταξύ της διατροφής και της εντερικής μικροχλωρίδας
  • Να απεικονίσει τον ρόλο της διατροφής σε ασθενείς διαφορετικού φύλου και ηλικίας