Κεφάλαιο 3 Συνέντευξη Κινητοποίησης στην Υγειονομική Περίθαλψη: Επικοινωνιακές δεξιότητες και τεχνικές για τον Επαγγελματία Υγείας

Εκπαιδευτικοί στόχοι

  • Προσδιορίστε και αναγνωρίστε τα βασικά στοιχεία της Συνέντευξης Κινητοποίησης.
  • Χρησιμοποιήστε προσωποκεντρικές δεξιότητες «OARS» για να τη συμμετοχή παιδιών/εφήβων και τις οικογενειών τους στη «θεραπεία».
  • Χρησιμοποιήστε κατάλληλες τεχνικές επικοινωνίας για να προκαλέσετε μια συζήτηση αλλαγής.

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA