Κεφάλαιο 3 Μαγειρική Ιατρική και Τρόπος Ζωής

Κατανοήστε και αναπτύξτε ένα πρακτικό σύνολο δεξιοτήτων για να διευκολύνετε τις οικογένειες να ενσωματώσουν τη μαγειρική ιατρική στον τρόπο ζωής τους και να αντλήσουν πληροφορίες για να γίνει η καθημερινή τους συνήθεια. Το υλικό θα είναι μια εργαλειοθήκη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους συμμετέχοντες για να βοηθήσει τις οικογένειες να αποκτήσουν τις γνώσεις για να ενσωματώσουν τις αρχές της μαγειρικής ιατρικής στον τρόπο ζωής τους, να μάθουν βασικές τεχνικές και να επιτύχουν αλλαγή τρόπου ζωής μέσω της εφαρμογής μαγειρικής ιατρικής.