Κεφάλαιο 2 Σχεδιάζοντας την εφαρμογή της μαγειρικής ιατρικής

Κατανόηση και ανάπτυξη οδηγού εκμάθησης για να διευκόλυνση των οικογενειών να ενσωματώσουν τη μαγειρική ιατρική στον τρόπο ζωής τους και να αντλήσουν πληροφορίες για να γίνει η καθημερινή τους συνήθεια. Το υλικό θα είναι μια εργαλειοθήκη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους συμμετέχοντες προκειμένου να βοηθήσει τις οικογένειες να αποκτήσουν τις γνώσεις για να ενσωματώσουν τις αρχές της μαγειρικής ιατρικής στον τρόπο ζωής τους και πώς μπορούν να επιτύχουν την αλλαγή του τρόπου ζωής

Photo by Sigmund on Unsplash