Κεφάλαιο 2 Συστάσεις για τη διαχείριση ενός παιδιού με κατάσταση αυξημένου βάρους

Μαθησιακοί Στόχοι

Με την ολοκλήρωση αυτής της Ενότητας οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι σε θέση να:

  • Ορίσουν το υπερβολικό βάρος και την παχυσαρκία σύμφωνα με τα διαγράμματα του ΠΟΥ.
  • Επεξηγήσουν τις συστάσεις που πρέπει να δίνει ένας επαγγελματίας υγείας σε γονείς παιδιών με αυξημένο βάρος.
  • Παροχή συμβουλών στους γονείς σχετικά με τον τρόπο προώθησης της υγιεινής διατροφής στα παιδιά.