Κεφάλαιο 2 Προσεγγίσεις και εργαλεία για την Επικοινωνία Υγείας

Μαθησιακοί Στόχοι

Με την ολοκλήρωση της Ενότητας 1 οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι σε θέση να:

  • Περιγράψουν γιατί χρειαζόμαστε διαφορετικές προσεγγίσεις και εργαλεία επικοινωνίας για την επικοινωνία
  • Περιγράψουν προφορικές και γραπτές προσεγγίσεις επικοινωνίας
  • Περιγράψουν τη μέθοδο διδασκαλίας και να σκεφτούν τη χρήση της