Κεφάλαιο 2 Διατροφικά Μοτίβα και Επιδράσεις στην Υγεία

Μαθησιακοί Στόχοι

 

Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι σε θέση:

  • Να περιγράψουν χαρακτηριστικά της μεσογειακής, Dash, χορτοφαγικής και Vegan δίαιτας
  • Να απεικονίσουν τις επιπτώσεις στην υγεία των διαφορετικών διατροφικών προσεγγίσεων