Κεφάλαιο 2 Αρχές και Τεχνικές Επικοινωνίας της Γνωσιακής Συμπεριφορικής Θεραπείας (CBT)

Εκπαιδευτικοί στόχοι

  • Κατανόηση της ιδέας της γνωσιακής συμπεριφορικής θεραπείας.
  • Μάθετε πώς να συμβάλεται στην κατάλληλη ρύθμιση στόχων καθώς και να προτείνετε τις σωστές επιβραβεύσεις.
  • Εφαρμόστε τεχνικές επικοινωνίας και στρατηγικές που προτείνονται στη θεωρία CBT.

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-ND