Κεφάλαιο 1 Τι είναι η Μαγειρική Ιατρική και Γιατί είναι σημαντική;

Μαθησιακοί Στόχοι

 

Με την ολοκλήρωση της Ενότητας οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

  • κατανοήσουν τον ορισμό της μαγειρικής ιατρικής, τις αρχές και τους στόχους της, τη σημασία της εφαρμογής της μαγειρικής ιατρικής στην υγεία και τη διατροφή και πώς μπορεί να εφαρμοστεί η μαγειρική ιατρική για την πρόληψη ασθενειών που σχετίζονται με τη διατροφή.