Κεφάλαιο 1 Επικοινωνία με ένα παιδί ή έναν έφηβο με μη υγιές βάρος και την οικογένειά του: τι πρέπει να γνωρίζουμε