Κεφάλαιο 1 Διατροφικές ανάγκες και διατροφικές οδηγίες

Μαθησιακοί Στόχοι

Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι σε θέση να:

  • Βρούν τις σωστές πληροφορίες / παραδείγματα για την υγιεινή διατροφή
  • Επιλέξουν διαφορές σχετικά με τη διατροφή συγκεκριμένης ηλικίας
  • Επιλέξουν εθνικές οδηγίες σχετικά με τη διατροφή
  • Να κατανοήσουν τη σημασία της υγιεινής διατροφής και να την υπερασπιστούν στην κοινωνία