Κεφάλαιο 1 Βασικές Διατροφικές Αρχές

Μαθησιακοί Στόχοι

 

Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι σε θέση να:

  • Κατανοήσουν και να περιγράψουν τα θρεπτικά συστατικά και τις λειτουργίες τους
  • Ταξινομήσουν τα τρόφιμα και τα θρεπτικά συστατικά τους
  • Εξηγήσουν και να συνοψίσουν υγιεινές διατροφικές συνήθειες και επιλογές