Ενότητα 5 : Επικοινωνία της υγείας και συμβουλευτική για την επίτευξη υγιούς σωματικού βάρους σε οικογένειες με αυξημένο κίνδυνο παχυσαρκίας

Last updated: October 27, 2022
Συνολικός χρόνος χρήστη στην ενότητα αυτή:

Το παρόν  βίντεο από την Υπηρεσία Ασφάλειας της Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου υπενθυμίζει στους επαγγελματίες υγείας τον ζωτικό τους ρόλο στην υποστήριξη των παιδιών, των εφήβων και των οικογενειών στη διατήρηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής, με σκοπό την πρόληψη και τη μείωση της παιδικής παχυσαρκίας, από την εγκυμοσύνη έως τη μετάβαση στην ενήλικη ζωή.

Εκπαιδευτικοί στόχοι

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC-ND

Περιεχόμενο ενότητας

Επέκταση όλων