Ενότητα 4 : Επικοινωνία υγείας και συμβουλευτική για την προώθηση της υγιεινής διατροφής

Last updated: October 20, 2022
Συνολικός χρόνος χρήστη στην ενότητα αυτή:

Source: Unsplash

Στόχοι Μάθησης

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι συμμετέχοντες πρέπει να μπορούν να:

  • Καταλάβουν την έννοια της Επικοινωνίας Υγείας και τις αρχές της Υγειονομικής Παιδείας, του Βιο-Ψυχο-Κοινωνικού μοντέλου, της Ενδυνάμωσης και της Ασθενο-κεντρικής Επικοινωνίας
  • Κατέχουν γνώσεις σχετικά με μια πτυχή που είναι σημαντική για την επικοινωνία στην προώθηση της υγιεινής διατροφής σε οικογένειες με μικρότερα παιδιά και εφήβους
  • Συνδυάσουν τις δεξιότητες προαγωγής της υγείας και τα εργαλεία διατροφικής αξιολόγησης για την προώθηση της υγιεινής διατροφής σε οικογένειες με μικρότερα παιδιά και εφήβους
  • Σκεφτούν κριτικά από μόνοι τους και για την επαγγελματική τους αυτεπάρκειά και την πρακτική τους στην προώθηση της υγιεινής διατροφής

Ενότητα 4 Ομάδα-στόχος κατά την επικοινωνία και την συμβουλευτική για την προώθηση της υγιεινής διατροφής

 • Αυτή η ενότητα καλύπτει πτυχές της Δημόσιας Υγείας για την Επικοινωνία Υγείας για εσάς ως εργαζόμενο υγειονομικής περίθαλψης κατά την παροχή συμβουλευτικής και την προώθηση της υγιεινής διατροφής σε παιδιά και εφήβους στον γενικό πληθυσμό. Η Δημόσια Υγεία ορίζεται τόσο ως Προαγωγή της Υγείας όσο και ως Πρόληψη ασθενειών.
 • Η ομάδα-στόχος για την επικοινωνία είναι τα παιδιά και οι έφηβοι κανονικού βάρους, καθώς και εκείνα με υψηλό κίνδυνο για εμφάνιση υπερβολικού βάρους και παχυσαρκίας (δείτε περισσότερα σχετικά με τον υψηλό κίνδυνο για υπερβολικό βάρος και παχυσαρκία στην Ενότητα 1).
 • Η Ενότητα 5 καλύπτει εργαλεία και προσεγγίσεις επικοινωνίας για την υγεία που απευθύνονται σε παιδιά και εφήβους που είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα.
 • Για την αξιολόγηση της κατάστασης βάρους των παιδιών και των εφήβων και τον καθορισμό αυτών που πρόκειται να είναι υπέρβαροι, η Ενότητα 2 παρουσιάζει τα εργαλεία αξιολόγησης και τις τρέχουσες κατευθυντήριες γραμμές που χρησιμοποιούνται πιο συχνά. Η συνάφεια για την ομάδα-στόχο της ενότητάς μας είναι τα παιδιά και οι έφηβοι σε κατηγορίες κανονικού βάρους και με ελαφρώς υπερβολικό βάρος για την ηλικία και το φύλο τους.

Περιεχόμενο ενότητας

Επέκταση όλων