Ενότητα 3 : Εισαγωγή στη Μαγειρική Ιατρική

Last updated: October 20, 2022
Συνολικός χρόνος χρήστη στην ενότητα αυτή:

Μαθησιακοί Στόχοι

Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι σε θέση να:

    • Κατανοήσουν τις έννοιες της μαγειρικής ιατρικής, της σημασίας της στην υγεία και τη διατροφή και πώς μπορεί να εφαρμοστεί για την πρόληψη προβλημάτων υγείας.
    • Κατανοήσουν τη μετάβαση σε μια καλύτερη βάση διατροφής
    • Προγραμματίσουν υγιεινά γεύματα ακολουθώντας τις ενδείξεις της Μαγειρικής Ιατρικής
    • Ενσωματώσουν τη μαγειρική ιατρική στον τρόπο ζωής τους

Περιεχόμενο ενότητας

Επέκταση όλων